Skip to main content

Zajistěte dohled nad tajným projektem

Přísně tajné projekty jsou běžnou součástí mnoha podniků a organizací. Tyto projekty vyžadují vysokou úroveň bezpečnosti a soukromí, aby se ochránily citlivé informace a duševní vlastnictví před konkurencí a veřejností. Přístup k projektu mají pouze oprávněné osoby na které dohlíží náš personál UNISEC SECURITY.

Ochrana informací a výroby

Jako majitel firmy jistě chcete, aby celý výrobní proces probíhal na jedničku a především bylo zajištěno maximální bezpečí před únikem důležitých informací z vaší firmy.

Výroba jde ruku v ruce s přípravou technologického plánu, vývojem nových komponentů, revolučním technologickým postupem a striktním dodržením výrobních postupů. Tyto informace jsou nezbytné pro zdárné dokončení celého výrobního procesu.

Zvláště v této chvíli může být celý váš projekt ohrožen. Pořízení fotografií, videí nebo dokonce odcizení některých komponentů či vadných kusů, může vést k úniku informací a následné odcizení výrobního procesu, čímž přijde vaše know how nazmar. Jsou situace, kdy je nutné zajistit zpřísněný organizační plán na pracovišti a zajištění ochrany výrobního procesu zkušeným týmem, který bude vést dohled nad vašimi zaměstnanci.

Bezpečí informací díky naší službě „Utajená zakázka“

Služba utajená zakázka se zaměřuje na kontrolu pracoviště i na dohled jednotlivých zaměstnanců. Náš profesionálně vyškolený tým zaměstnanců z UNISEC SECURITY zajistí dohled na různých výrobních pozicích. Naši zaměstnanci dohlížejí na výrobní proces i na samotné pracovníky.

Aby se zajistila maximální ochrana dat a informací, zaměříme se také na vstupní a výstupní kontrolu pracovníků. Budeme dohlížet na omezení užívání mobilních telefonů na pracovišti a jiných zařízení, které mohou pořídit jakékoliv dokumentace.

Součástí služby utajené zakázky je:

  • zajištění ochrany informací a výrobního procesu linky
  • zajištění dohledu nad zaměstnanci během pracovní směny
  • zajištění vstupní a výstupní kontroly zaměstnanců

Jak probíhá dohled nad zakázkou?

Obraťte se na nás, ať už se zabýváte zakázkou v podobě výrobě prototypu, nově vydávaného výrobku na trh apod., kde je třeba zajistit bezpečný proces výroby tak, aby personál neměl možnost pořízení jakýchkoliv podkladů, které mohou vést k odcizení projektu.

Na různých výrobních pozicích rozmístíme naše speciálně vyškolené zaměstnance, kteří budou striktně dohlížet nejen na výrobu, ale také na vaše zaměstnance, brigádníky, uklízeče i ostatní zaměstnance firmy.

Vypracujeme analýzu rizik. Připravíme návrh rozmístění našich zaměstnanců na pracovišti. Projdeme s vámi náš ideální model pro zachování bezpečí výrobního procesu, aniž bychom zasahovali do práv vašich zaměstnanců.

Ačkoliv je výrobní proces prioritou, vaši zaměstnanci se musí cítit komfortně po celou pracovní směnu. Naši speciálně vyškolení zaměstnanci zajistí maximální dohled nad výrobou, aniž by se vaši zaměstnanci cítili nekomfortně.  

Poraďte se s námi!
Kontaktujte nás