Skip to main content

Proč potřebujete tajného kontrolora ve vašem provozu

Často se majitelé firem setkávají s laxním přístupem k práci od zaměstnanců, pokud nejsou pod dohledem autority. Skrytý pracovník zmapuje chod na vámi zvoleném provozu.

Chtějte po svých zaměstnancích dodržení pracovní morálky

Stále častěji se majitelé firem setkávají s negativním přístupem od svých zaměstnanců či klientů vůči svému pracovnímu výkonu, pokud zrovna v dohledu není vedoucí směny či jiná autorita. Tento negativní trend se projevuje ve výsledcích odvedené práce i na ekonomickém hospodaření firmy. Jako majitel jistě chcete, aby vaši zaměstnanci plnili své úkoly v termínu a podle vašeho očekávání.

Takovému trendu jde přitom velmi dobře předejít, využitím služby skrytého pracovníka. Náš speciálně vyškolený pracovník z UNISEC SECURITY se zapojí dle vašich požadavků a přání do procesu v daném prostředí a po odpovídající dobu bude pečlivě mapovat chování a chod ve vámi zvoleném provozu, výrobě, obchodu či kanceláři.

Následně odpovídajícím způsobem zhodnotí panující situaci a navrhne postupy, které lze jednoduše aplikovat v praxi. Výsledkem jeho snažení bude zefektivnění a časem i úplné odstranění problémového chování zaměstnanců, klientů či zákazníků.

Jak probíhá spolupráce se skrytým agentem?

  • Naši klienti si objednají našeho skrytého agenta, který se postupně začlení do provozu
  • Pohybuje se uvnitř podniku a sleduje, jaká místa jsou riziková
  • Všímá si, kde může dojít ke krádežím, vynášení výrobků, materiálu apod.
  • Ze svého průzkumu připraví analýzu rizik
  • Pro vybraná riziková místa navrhne ucelené řešení

Výhody využití tajného agenta

Výhody použití skrytého agenta v podniku zahrnují možnost získat přesné a relevantní informace od zdroje, který není ovlivněn vnějšími faktory, jako je například tlak ze strany vedení nebo nároční zákazníci. Také může pomoci identifikovat potenciální problémy v provozu a poskytnout řešení, která pomohou zlepšit celkovou úroveň služeb.

Aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, je důležité zvolit správného skrytého agenta, který bude schopen získat důvěru zaměstnanců a vnést se do role. Je také důležité, aby byl skrytý agent dobře připraven a informován o tom, co se od něj očekává, a aby byl schopen adekvátně reagovat na různé situace, které se mohou vyskytnout během šetření.

Zefektivněte kvalitu odvedené práce zaměstnanců

Naši utajení agenti mají velký potenciál zefektivnit kvalitu odvedené práce u vašich zaměstnanců a například také úplně potlačit vynášení výrobků a materiálu z pracoviště a to i u externích služeb, jako je například doprava, úklid atd. Obraťte se na náš tým UNISEC Security. Zajistíme vám ostrahu obchodu zkušenými zaměstnanci, moderním zabezpečovacím systémem i kamerovým systémem.

Potřebuje Váš podnik tajného agenta? Přesvědčte se a kontaktujte nás.
Kontaktujte nás