Skip to main content
Unisec Security

Kvalitní fyzická ostraha objektů

Zejména v době vaší nepřítomnosti nebo v noci, kdy je objekt prázdný, je váš majetek nejvíce vystaven trestné činnosti. Nedovolené vniknutí, poškození nemovitosti, krádež. To jen krátký výčet toho, s čím se jako majitel nemovitosti budete muset v případě vniknutí cizí osoby potýkat. Jak nejlépe váš majetek chránit? Jedině profesionální ostrahou s proškoleným personálem a použitím moderních technologií od naší bezpečnostní agentury UNISEC Security. Investice do ochrany majetku se jednoznačně vyplatí. V porovnání s konkurencí nabízíme kvalitnější služby, které vás denně nestojí více, než šálek kávy.
Unisec Security

Proč je fyzická ostraha objektu tolik důležitá

V hlídaných objektech vykonává fyzická ostraha všechna bezpečnostní opatření, která vedou k prevenci bezpečnostních rizik a zamezení škod na majetku či újmy na zdraví. Tímto aspektem chráníte své velké finanční ztráty, které by se za vámi v případě vzniklých škod nesly.
Naše bezpečnostní agentura UNISEC Security zajišťuje na základě vašich požadavků vše tak, abychom vám v praxi poskytli maximální úroveň zabezpečení vašeho objektu a zároveň vás svým působením minimálně omezovali.

Všechny námi poskytované služby jsou prováděny v souladu s legislativou ČR. Zajišťujeme ostrahu všech typů objektů a do těchto prostor nabízíme fyzickou ostrahu, kamerové systémy i připojení na pult centralizované ochrany (PCO). A protože jsme si vědomi, že chcete ochranu svého majetku šitou na míru vašim potřebám, cenovou nabídku vám sestavíme na základě vašich preferencí individuálně.

Jaké parametry ovlivňují cenu za ostrahu z hlediska zakázky?

1. objem poskytovaných služeb v hodinách
Kombinací vámi vybraných služeb, promítnutých do objemu hodin, pro vás připravíme cenovou nabídku, šitou na míru vašim potřebám. Při vyšším objemu hodin vám umíme zaručit nižší hodinovou sazbu. Kontaktujte nás pro individuální nabídku.
2. Schopnost, vzhled a etický kodex bezpečnostních pracovníků
Naši pracovníci jsou vyškolení profesionálové a reprezentují se v jednotné uniformě. Na žádost klienta mohou vykonávat svou službu i v civilním oblečení. Během vykonávání své služby postupují dle stanovených postupů a vystupují podle etického kodexu bezpečnostních pracovníků.
3. Typ objektu a riziko
Každá lokalita si žádá jiné nároky na zabezpečení. Proto vypracujeme plán pro výkon strážní služby přímo pro váš objekt. Samozřejmostí je nastavení frekvence obchůzek ostrahy a možnost kombinace fyzické ostrahy společně s monitoringem objektu pomocí moderních technologií.
4. Profesionální vybavení
Už samotná přítomnost fyzické ostrahy vzbuzuje pocit bezpečí a respekt. Ostraha je odpovědná za co nejrychlejší pozorování a oznamování trestného činu zákonným zástupcům. Další povinností je přijetí opatření a zajištění bezpečnosti osob a majetku tak, aby předcházela trestným činům dříve, než k nim vůbec dojde. Ve většině případů je ostraha vybavena pepřovým sprejem a obuškem.
5. Zajištění fyzické ostrahy prostřednictvím zdravých nebo zdravotně znevýhodněných pracovníků
Splňte zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Ze zákona vzniká firmám povinnost zaměstnávat osoby zdravotně postižené (OZP), a to v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. Pokud tedy například zaměstnáváte právě 25 zaměstnanců, musíte podle zákona zaměstnat přesně jednoho OZP pracovníka.