Skip to main content

Věděli jste že?

Během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti máte jako zaměstnavatel právo kontrolovat své zaměstnance na neschopence. Využijte k tomu našich služeb.

Kontrola pracovníků v neschopnosti

Každý čas od času onemocní a tak nezbývá nic jiného, než svého zaměstnance poslat domů na rekonvalescenci, aby se zamezilo riziko šíření viróz po celém pracovišti. Jenže někteří zaměstnanci využívají dobu pro léčebný režim k vyřizování svých vlastních pochůzek i jako placenou dovolenou. Bohužel je to stále se stupňující negativní trend, který musíte jako zaměstnavatel včas podchytit.

Podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění během prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy za pracovní dny. A má možnost v této době namátkově kontrolovat své zaměstnance, zda se v určitou hodinu nachází na předem určeném místě. Kontrolní činnost je samozřejmě nutné provádět s ohledem na soukromí zaměstnance, a to podle zákonem daných podmínek.

Prověříme vaše zaměstnance v době pracovní neschopnosti

  • Naši zaměstnanci z UNISEC SECURITY využívají nejmodernější detektivní technologie ke kontrole dodržování neschopnosti zaměstnanců našich zákazníků.
  • Díky našim kontrolorům získáte nestrannou a profesionální kontrolu.
  • Při kontrole v době neschopnosti prověřujeme dodržování předepsaného režimu u vašeho zaměstnance.

Jaký je základní postup kontroly zaměstnance v pracovní neschopnosti?

Náš vybraný kontrolní pracovník se ve vámi vybraný čas dostaví na adresu pobytu vašeho nemocného zaměstnance, prokáže se svým služebním průkazem a plnou mocí objednavatele, která ho opravňuje ke kontrole. Kontrola je následně zaznamenána do protokolu.

Pokud dojde k nezastižení zaměstnanec v pracovní neschopnosti, kontrolní pracovník počká předem domluvený čas a po uplynutí uvedeného času provede kontrolu opakovaně.

Pokud ani při druhém pokusu není nemocný zaměstnanec ve stanoveném čase zastižen, provede kontrolní pracovník zápis o provedení kontroly. Kopii kontroly nechá v poštovní schránce nemocného zaměstnance.

Co obsahuje tento záznam?

V záznamu bude poznamenáno zjištění, zda zaměstnanec byl nebo nebyl zastižen v místě pobytu, zda byl v mimo povolené vycházky spatřen jinde, než v místě pobytu. Dále podpis kontrolního pracovníka, datum a čas zjištění, pokud je zaměstnanec zastižen doma.

Na jakém základě můžete sjednat spolupráci s naší bezpečnostní agenturou?

Důležité je, svým zaměstnancům věřit, přesto je však nutné, čas od času také prověřovat. Obraťte se na naši bezpečnostní agenturu. Sepsáním dohody nebo smlouvy zjistíme, zda zaměstnanci dodržují rekonvalescenci. Ostatní kroky už necháme na vašem zvážení.Naši specializovaní kontroloři provádějí kontroly podle Zákoníku práce.
Začněme spolupracovat již dnes
Kontaktujte nás