Skip to main content
Unisec Bezpečnostní agentura Praha

Jaké jsou zákonné povinnosti pro výkon strážní služby

Bezpečnostní agentura se bez speciálně školených strážných neobejde. Jakou kvalifikaci musí strážný získat a jaké jsou předpoklady pro výkon strážní služby?

Unisec Bezpečnostní agentura

Profesní kvalifikace strážný 68-008-E

Kvalifikační standard pro povolání strážného neboli profesní kvalifikace Strážný, má kód 68-008-E. Tato kvalifikace je často označována také jako „certifikát strážný“ a dokládá odbornou způsobilost k vykonávání činností se specializací ochrany majetku, osob a zájmů.

Naše bezpečnostní agentura UNISEC se stará o to, aby naši zaměstnanci disponovali touto profesní kvalifikací. Tím garantujeme svým zákazníkům profesionální služby v oblasti ochrany majetku či osob.

Profesní kvalifikaci mohou naši zaměstnanci získat buď formou kvalifikačního standardu formou zkoušky profesní kvalifikace Strážný za přítomnosti autorizované osoby či prokázáním dosaženého vzdělání, které může následně kvalifikaci nahradit.

Vzdělání, které nahrazuje kvalifikaci je: dosažené vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání v právnickém, bezpečnostním i podobně zaměřeném oboru. Dále jej nahrazuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v právním či bezpečnostním oboru.

Fyzická a psychická odolnost

Získaná kvalifikace či dosažené vzdělání nemusí vždy stačit. Povolání strážného je psychicky i fyzicky náročné. Případné zásady vyžadují vyrovnané, rychlé a adekvátní jednání i komunikační schopnosti. Rovněž je zde nutná dobrá fyzická zdatnost. Už samotný fyzický vzhled působí jako preventivní odstrašující prvek. Zvláště, pokud strážný působí suverénně, sebevědomě a robustně.

“Jaký úkol zajišťují strážní v bezpečnostní agentuře UNISEC? Podívejte se, v čem spočívá kontrolní činnost fyzické ostrahy.“

Další školení

BOZP, PO a první pomoc

V naší bezpečnostní agentuře UNISEC považujeme za důležité, aby byli naši pracovníci pravidelně školeni i v dalších činnostech. Protože strážný, který je pravidelně a kvalitně proškolený, je schopný zajistit 100% bezpečnost a v případě potřeby poskytnout jakoukoliv pomoc. Proto je běžným standardem u všech našich zaměstnanců školení BOZP – bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a PO – požární ochrana. U vybraných zaměstnanců a v případě určitých střežených objektů realizujeme také školení první pomoci.

Kontaktujte nás