Skip to main content
Unisec Security

Fyzická ostraha

Naši profesionální strážní zajišťují 100% ostrahu objektů, zájmů i osob. Poradí si s čímkoliv. Pro práci používají moderní techniku a hledají pro vás chytrá řešení, jak ušetřit velké finanční náklady spojené s ochranou majetku a zároveň vám nabídnou maximální ochranu majetku v době vaší nepřítomnosti. Jsme tým složený z profesionálně vyškolených zaměstnanců, proto garantujeme vysokou úroveň poskytovaných služeb.

Unisec Security

Kdo dělá ostrahu

Fyzickou ostrahu dělají naši speciálně vyškolení strážní. Díky dosaženému vzdělání, kurzy a specializovaným školením, mohou zajišťovat například ostrahu objektů, která spočívá v hlídání areálů, budov, apod. Tímto se rozumí střežení daného objektu v režimu dle přání zákazníka. Naši zaměstnanci mohou být oblečeni do našich firemních uniforem, které jsou reprezentativní a působí velmi seriózně. Nebo mohou představovat vaše zaměstnance, například na vrátnici, recepci, případně v dalších činnostech, dle konkrétních požadavků zákazníka.

Co lze střežit

Průmyslové objekty – staráme se o profesionální ostrahu vašeho průmyslového objektu. Naši odborně proškolení zaměstnanci mají mnoho zkušeností, které každý den uplatní při práci střežení průmyslových objektů.

Administrativní budovy – provádíme kvalitní ostrahu veškerých administrativních budov. Zajišťujeme ostrahu u vstupu, kontrolu zaměstnanců a monitorujeme celý objekt pomocí nejmodernějších technologií.

Veřejná správa – nabízíme rovněž vysoce spolehlivou ostrahu objektů veřejné správy. Zde nastavujeme speciální procesy a služby dle požadovaného stupně zabezpečení. Nedílnou součástí ostrahy veřejné správy je také kamerový monitoring.

Retail – pod vedením vyškolených strážných s mnohaletou praxí zajistíme spolehlivou ochranu retailových objektů.

Ochrana rodinných domů – mějte svůj majetek pod kontrolou v době vaší nepřítomnosti. Zajišťujeme napojení na Pult centrální ochrany, pravidelné kontroly a okamžitý výjezd v případě hlášení alarmu.

Cíl obchůzek a kontrolní činnosti

Cílem obchůzek a kontrolních činností ve střežených prostorách je zajištění veškerých bezpečnostních opatření, sloužících k prevenci bezpečnostních rizik, zamezení újmy na zdraví, škod na majetku a následných finančních ztrát. Naši zaměstnanci z UNISEC mají dlouholeté zkušenosti, které zhodnotí při každém výkonu činnosti u vás doma či ve vaší firmě.

“Hledáme pro Vás chytrá řešení, jak efektivně ušetřit finanční náklady. Nabízíme maximální ochranu majetku v době vaší nepřítomnosti.“

Povinnost strážného

Ostraha je odpovědná za co nejrychlejší pozorování a oznamování trestného činu zákonným zástupcům. K dalším povinnostem ostrahy je přijetí opatření a zajištění bezpečnosti osob a majetku. Strážný je zodpovědný za předcházení trestným činům dříve, než k nim vůbec dojde. Povinností strážného je přiměřený způsob oblékání nošením naší jednotné uniformy s jasně označeným bezpečnostním odznakem UNISEC nebo civilní oblečení ve stylu, které vyžaduje zákazník.

Fyzická ostraha se zaměřuje na komplexní bezpečnostní služby pro všechny klienty. Cílem je pokrýt bezpečnostní potřeby zákazníka. Fyzická ostraha používá pro svou práci také špičkové technologie, systémy a zkušenosti, které jsou doplněny o znalosti ze školení. Naši zaměstnanci z UNISEC se zaměřují na ostrahu veškerých typů objektů, sportovních či společenských akcí i ochranu osob.

Kontaktujte nás