Skip to main content
Unisec Bezpečnostní agentura Praha

Chraňte svou firmu před krádežemi

Víte, že s krádežemi ve firmách se potýká více jak 80% českých společností? Mějte proto bezpečí na pracovišti ve své firmě pod palcem. Naše firma UNISEC se zabývá fyzickou ochranou a ochranou kamerovými systémy.

Unisec Bezpečnostní agentura Praha

Kdy a jak odhalit krádež na pracovišti?

Aby jste se vyhnuli nechtěným krádežím na pracovišti, je třeba promyslet strategii, která tomu zabrání. V případě, že krádež na pracovišti zjistíte, pak je na místě zamezit opakujícímu se scénáři. Důležité je, zjistit, jaký důvod mají zaměstnanci k ukradení majetku. Jestli využívají absenci spolehlivého zabezpečení pracoviště, nebo mají hlubší motivaci.

Jestliže máte pochybení, obraťte se na náš tým. Pomůžeme vám přesně definovat, na jakých místech dochází ke krádeži a jak eliminovat množství krádeží. Někteří zaměstnavatelé tolerují vynášení reklamních předmětů, zbytkového materiálu nebo polotovarů. Postavte se k těmto krokům nekompromisně a zavolejte náš odborný security team.

249 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce stanovuje, že zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo k majetkové újmě, ani k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li škoda nebo nemajetková újma, je nutné na tuto činnost upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance.

Úkolem odpovědného vedoucího, nebo přímo zaměstnavatele, je posoudit vzniklé ztráty. I škody v řádu desítek korun doporučujeme řešit zavedením preventivních opatření. Provádí se tak například: osvětou zaměstnanců, vytvoření kontrol na pracovišti, instalace bezpečnostních prvků a v neposlední řadě vytvoření vnitřních předpisů.

Zajistěte své firmě maximální ochranu

Aby jste předešli nechtěným situacím, kdy zaměstnanec pravidelně odnáší z vaší firmy drobné předměty, zavolejte si na pomoc naše pracovníky ostrahy. Zajišťujeme fyzickou ochranu na pracovišti a provádíme pravidelné i namátkové kontroly zaměstnanců.

Ochraňte svůj majetek před krádežemi na pracovišti a mějte neustálý dohled nad svými zaměstnanci.“

V čem spočívá fyzická ostraha na pracovišti?

Fyzická ochrana na pracovišti má při zabezpečení firem pevné místo. Z našich zkušeností víme, že nejlepší je kombinovat různorodé prvky ochrany. Vedle přístupových systémů a kamer je ideální volbou právě fyzická ostraha. Profesionální strážní zajišťují nahodilé i pravidelné pochůzky po pracovišti a starají se o provoz vrátnice, včetně bezpečnostních prohlídek při vstupu a odchodu zaměstnanců. Pomáhají jim příruční skenery i skenery zavazadel.

Pokud máte ve své firmě zaměstnance různého pohlaví, vždy dbáme na to, aby byly osoby kontrolovány strážným stejného pohlaví. Důležitost namátkových kontrol nám v praxi potvrdila odhalení odcizení polotovarů ve výrobních halách i firmách s různým zaměřením.