Pro koho je osobní doprovod určen

V současné době službu osobní ochrany nejvíce využívají osoby pohybující se v showbusinessu, osoby VIP nebo osoby, které se cítí nějakým způsobem ohroženy. Zastoupeni jsou jak herci, sportovci nebo politici, tak i podnikatelé.

Vzhledem k tomu, že funkce bodyguarda je náročná jak psychicky a fyzicky, tak svými nároky na trénink a přípravu, je nutné počítat s tím, že osobní ochrana je cenově náročnější. Služba je vždy specifikována přesně na klientovy potřeby a řídí se interními předpisy, postupy a nařízeními, které jsou v souladu s platnými zákony.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences

Výsledek

“Odpověď se skrývá v datech a co nejširším spektru, odkud organizace čerpá informace o zájmovém prostředí.“

Společnosti jsou ohroženy, pokud nedokáží správně vyhodnotit hrozby

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquam mi eu nulla ornare, eu aliquet diam fringilla. Nullam id lectus porttitor, euismod sapien vitae, tincidunt ante.

Aktuální seznam hrozeb sahá od stále se vyvíjejících kybernetických útoků a průmyslové špionáže až po geopolitickou nestabilitu a terorismus. Vším zároveň prostupuje problematika dopadů klimatických změn a stále probíhající pandemie nemoci Covid 19.

Je evidentní, že majetek a pověst společnosti, její duševní vlastnictví a někdy i životy zaměstnanců, jsou ohroženy, když je narušena schopnost podniku správně vyhodnotit hrozby a reagovat na ně. Mnoho podnikových přístupů ke zmírnění rizik se skutečně snaží vypořádat s neustále se měnícím prostředím hrozeb.

Řada běžně užívaných nástrojů a postupů ale přestává stačit tempu změn a dynamice nových hrozeb a rizik. Standardní detektivní služby, využívání otevřených zdrojů a spoléhání se na jednoho poskytovatele specifických bezpečnostních nebo zpravodajských služeb již nestačí. Organizace, které nezvládnou určit závažnost hrozby tak riskují, že budou reagovat přehnaně a vyčlení na reakci příliš mnoho zdrojů nebo naopak hrozbu podcení a zdrojů věnují naopak příliš málo.

UNISEC, s.r.o.

Riegrova 54, Příbram I
261 01 Příbram
IČ: 04259670
DIČ: CZ04259670

info@unisec.cz
+420 732 488 244